Er was eens een eiland waar alle gevoelens leefden zoals geluk en droefheid samen met kennis en andere menselijke eigenschappen waaronder ook de liefde. Op een dag merkte men dat het eiland langzaam in zee zakte en iedereen maakte een boot en verliet het eiland. De liefde was de enige die bleef tot het einde maar toen het eiland bijna zonk, besliste ze dat het tijd was om hulp te vragen. Rijkdom kwam langs in een grote boot en de liefde vroeg "Kun je me meenemen?" "Nee, dat kan niet" zei de rijkdom, "mijn schip ligt vol met goud en zilver er is geen plaats meer over".

Ze waren al voor jaren getrouwd. Zoals in ieder ander huwelijk kenden ze hun ups en downs. Op een dag hadden ze een lange ruzie over zijn lange uren op het werk en het dreigde verkeerd te lopen. Hij was teleurgesteld en zij was boos. Na een week stilzwijgen van zijn vrouw, benaderde hij haar met een papier en pen. Hij stelde voor dat ze beiden aan de eettafel zouden gaan zitten en zouden opschrijven waarover ze niet tevreden waren van elkaar. Dan zouden ze de papieren ruilen en erover praten.

Er was een jongen die leed aan de ziekte kanker. Een vorm die niet behandeld kon worden. Hij was inmiddels 18 jaren oud en kon op ieder moment sterven. Zijn hele leven had hij binnenshuis doorgebracht en was hij door zijn moeder verzorgd. Hij ging nooit naar buiten, maar op een dag was hij het zo zat en vroeg zijn moeder of hij een wandeling mocht maken. Deze stemde toe. Hij liep de staat uit en kwam in de winkelstraat. Daar liep hij voorbij een platenzaak en keek naar binnen. Hij zag een jong meisje van ongeveer zijn leeftijd en wist dat het liefde op het eerste gezicht was.

Er was eens een eenzaam meisje die naar liefde en genegenheid verlangde. Op een dag toen ze in het bos liep, vond ze twee uitgehongerde zangvogels. Ze nam ze mee naar huis en plaatste de vogels in een kooitje. Ze verzorgde de vogels met liefde en deze groeiden en werden sterk. Iedere morgen zongen zij voor het meisje hun wonderschoon lied. Het meisje voelde een groot gevoel van liefde voor de zangvogels. Zij wilde hun gezang voor eeuwig blijven horen…

Op de laatste dagen vóór Kerstmis, haastte ik me nog naar de stad om cadeau's te kopen waar ik nog niet in geslaagd was. Terwijl ik aan het kijken was op speelgoedafdeling, merkte ik een kleine jongen op van ongeveer vijf jaar. Hij hield een pop tegen zijn borst gedrukt streelde haar en keek heel droevig. De kleine jongen draaide zich om en vroeg aan de oude vrouw naast hem: "Oma, weet u zeker dat ik niet genoeg geld heb?" De oude dame antwoordde: "Ik weet zeker dat je niet genoeg geld hebt om deze pop te kopen, mijn beste kind." Toen vroeg zij hem om hier vijf minuten te blijven staan terwijl zij even rond ging kijken.