Het geloof is als een vuurtoren. Het belangrijkste is niet het licht in het midden, maar de spiegels die het licht weerkaatsen. Laat ons ook zo het geloof weerkaatsen