1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leven met pijn
is een leven met verdriet.
Leven met pijn
dat wil ik niet..
Maar niemand
die dat aan je ziet.
Altijd je groter voor doen
dan je eigenlijk bent.
Altijd vrolijk zijn
en nooit jezelf meer kunnen zijn.
Maar achter het masker
dat ik altijd draag,
komt een klein meisje
met pijn en verdriet te voorschijn..