Zolang gehoopt...
Werden je plannen in de war geschopt.
Een eigen zaak,
die kwam niet van de grond,
zodat jij weer voor een baas werken kon.
Werken voor jezelf kost heel veel energie.
Kijkend vooruit wat jij in de toekomst ziet.
Laat je plannen niet varen,
al zijn er best gevaren.
Laat je niet verdrijven
om voor je oude baas te blijven.
Kom denk verder met jou heldere geest
en met  jou doorzettingsvermogen.
Neem niet gelijk de grootste,
begin eerst klein.
Jij kan het best!
En later lach jij naar de rest.

Zielen zonder woorden,
klanken zonder toon.
De voetstappen klinken als een
echo in het donker en het verleden
is als een draaikolk, alles opslokkend
in haar destructieve kracht.
Gouden slingers van emotie geven
de kracht en schijnen over het
glimmende zilver en geven haar zo
ook gouden gloed.
De toekomst opent zich nu als een
lange weg, cirkelend om een berg.

Een nieuwe toekomst breekt aan,
heerlijk om op een nieuw pad te staan.
Hier heb ik nu vaak om gebeden,
in het mindere verleden.
Al mijn dromen...
Nooit verwacht,
nooit gedacht,
dat die ooit uit zouden komen.
Met toch wel knikkende knieën aan een nieuw leven beginnen,
dat had ik twee jaar geleden niet kunnen verzinnen.
Maar zie hier het is er echt.
Alles wat krom was, nu geheel weer recht.
Dus zie ik weer vol goede moed
mijn nieuwe toekomst tegemoet.

Aan het randje van het water
zit ik en ik staar.
Stil denk ik over ons en later.
Van verdriet een snik en ik bedaar...
Ik tuur eens in de verte,
zie een stipje aan de horizon.
Hoe meer ik over ons nadenk,
over hoe het ooit begon...
We hebben vele dromen,
nachten, lange passie gedeeld.
Elkander helemaal gestreeld.
Hoop dat ze ooit uitkomen...