Een wereld vol geweld,
wordt het mens zijn nog geteld?
Met vuist, raketten en geweren,
elkander mores leren.
Deze wereld wordt steeds kleiner,
deze wereld wordt niet fijner.
Het hebben, het streven naar macht,
heeft emoties naar af gebracht.
Gunnen wat een ander heeft,
gunnen dat een ander leeft.
Ieder naar zijn vermogen,
is er nog wel mededogen?
Beheerst door angst, pijn en verdriet,
zelden dat iemand het nog ziet.
Wil iemand nog proberen,
van een ander iets te leren?
Bang om jezelf te laten zien of horen,
zo zijn we niet geboren.
Horen wat een ander zegt,
luisteren is meer terecht.
Zien wat/hoe een ander doet,
help hem en geef moed.
Zwijgen als een ander “zucht”,
een arm van troost geeft “lucht”.
Maar door over elkaar te waken,
is er een prachtige wereld van te maken.
Wij wensen een ieder een
liefdevol en geweldloos 2003.

Een nieuw jaar, nog vol van hoop, verlangens en wensen.
Voor een betere toekomst voor alle mensen.
Waarin we veilig kunnen leven,
elkaar het nodige respect kunnen geven.
Samen bouwen aan een beter samenleven
is de boodschap die ik mee wil geven.

En weer is er een jaar voorbij.
Een heel lang jaar en niet eens zonder mij!
Weer een jaar waarin ik dacht het op te geven,
een jaar met heel veel hoop op een normaal leven.
We stappen nu weer een nieuw jaar in.
Een jaar met hoop en een gezond gezin?
Of het zo zal zijn kan ik helaas niet zeggen.
Ik kan alleen proberen alle problemen opzij te leggen
en niet te kijken naar wat is gebeurd.
Want echt, in mijn leven heb ik genoeg getreurd.
En ik weet: "Al die beelden blijven in mijn geest."
Maar ik hoop dat het nu genoeg is geweest.

Je mag nog heel even
genieten van dit jaar.
Maar voor je het weet
is het einde van 2003 alweer daar.
Pas als je je bijna realiseert
dat het jaar weer voorbij is,
wordt het nieuwe jaar alweer
gepresenteerd.
En als je nu niet weet
wat ik hiermee bedoel,
luister dan maar even
naar wat ik voor mijn
mededichters voel.
Ik wens jullie liefde
en heel veel geluk.
Bovenal gezondheid,
dan kan 2004 al niet
meer stuk...
Voor een ieder die dit nodig heeft,
hoop ik dat zij alleen datgene beleefd
waarop zij al zolang
op zitten te wachten.
De een weken of maanden,
de ander pas nachten.
Maar als ik het zeg
zo in zijn geheel...
Is het een gelukkig nieuwjaar
en alle goeds in liefde, geluk en gezondheid
voor iedereen..ook natuurlijk voor jullie partners...

In dees zeer moeilijke dagen,
soms niemand om je heen
die je om hulp kunt vragen,
probeer je 't maar alleen.
In dees zo zware tijden,
zo zwart en ook gemeen
denk ik soms zo in gedachten:
"Waar gaat dees wereld heen?"
In dees zo vreemde wereld,
zo vol van haat en nijd
kan ik alleen maar zeggen:
"Ik wens een ieder...2004...
een meer dan fijne tijd!"

De laatste dagen van 2003
gaan als in een flits voorbij.
Helaas kan ik nog niet blij zijn.
Zucht, straks alweer een jaar voorbij.
De laatste dagen van 2003
doen mij niet zoveel.
Altijd pijn en onbegrip
komt mij nu ten deel.
De laatste dagen van 2003,
misschien wordt het nog leuk.
En lig ik ook een paar minuten voor 2004
voor de tv in een deuk.
De laatste dagen van 2003,
geloof dat ik ze vergeet.
Helaas, mijn kindjes willen wel kunnen zeggen:
"Wat is 2003 een geweldig jaar geweest!"
De laatste dagen van 2003
hoop ik voor u en mij dat 2004 niets dan goed afgeeft.
Dan zijn we allemaal blij...