1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Een zoektocht in de liefde
van het slagveld om 't leven
vol met zware vragen die
geen enkel antwoordt kunnen geven.
Een dwaling; neen een queeste,
naar het binnenste van gevoel,
tracht mijn leven op zijn best
toch te streven naar zijn doel.
Een leven, een basis met geluk.
Respect, vooral vertrouwen
waarin ik werkelijk bestaan kan
om een toekomst op te bouwen.
Het is mijn zoektocht door het leven
in de puinhoop die me rest
en de vragen naar het antwoord
diep verbergt in mijn queeste.