1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wat is het?
Wat bepaalt het leven?
Hoeveel kan een mens ontvangen,
incasseren of van zichzelf geven?
Hangt het af van het lot
of aan het einde het plot?
Is het misschien de vraag of je deugde
die je, in je onbevangenheid stelde
als jouw grootste geneugte?
Is het toch twee keer in enen
of uiteindelijk één keer in twee?
Is het een landschap of is het de zee?
Is het gelijk aan koud water, dichter bij warm?
Je hebt al het geld, maar waarom toch arm?
Zijn het woelige baren, een barenswee?
Waarschijnlijk een wild leven of toch heel gedwee?
Maar misschien ook  een zucht en anders een scheet,
zodat je met niets daarom heel veel weet!
Wat is het?
Wat bepaalt het leven?
Wie bepaalt wat wij ontvangen of mogen geven?
Is het daarom onbetaalbaar? Is het zonder hoop?
Is het leven bitter? Of toch zoet als stroop?
Wat wordt het leven nog meer na de som van alle belevingen?
Vormt dat het  leven echt ondanks al zijn nare ingevingen?