1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
'k Zou graag af en toe
eens heel even gillen.
Iemand laten voelen
wat ik het liefst zou willen.
'k Zou graag af en toe
eens buiten mezelf
willen staan.
Op mezelf neer kijken.
Want hoever zou ik gaan?
'k Zou zo graag af en toe
weer heel even kind zijn.
Niets te moeten, maar willen...
Eens even geen pijn.
'k Zou zo graag eens weer leven
vol passie en pracht.
Zodat ik weer kan zeggen:
"Er word ook op mij gewacht."
'k Zou zo graag eens heel even
de weinige leuke dingen in mijn leven
voor één keer weer beleven.
Zodat we alleen met een lach
terugkijken op ons leven.