1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Het zat in me,
die verwevenheid met de waarheid,
bevochten in de lengte der tijd,
dat mijn manuscript van het leven
richting gaf in die harde, donkere strijd.
Ik ben gegroeid
en sta op de schouders van het leven,
aanschouw mijn nieuwe horizon
die naar alle richtingen reikt.
Onversaagd strooi ik
mijn gedachten, als bloemen
op het onbekende pad,
verlaat het oude,
zonder die verlammende spijt.