1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Het lichaam van de maatschappij
heeft vele armen met vele vingers
die bevooroordeeld,
met een priemende kortzichtigheid,
in staat blijft
om mensen chronisch te straffen,
na te wijzen of te vernederen.
En dat keer op keer!
Deze stigmatiserende daden,
zo vreselijk onterecht,
zijn onmenselijk en maken mijn,
niet al te grote, zelfverzekerdheid
heel klein en teer.
De Jodenster als dogma
en apartheid als de nieuwe leer.
Generaliseren was nooit weg.
Het in hokjes plaatsen is er weer.